VELKOMMEN TIL TILSYNET Her finner du ulike tilsyn og organisasjoner i Norge og områder som mangler tilsyn. Oversikten her er ikke komplett. Det er tilsyn for svært mange områder. Oversikten utvides over tid. Send inn ditt forslag her.   Du kan være med å føre tilsyn… Ta kontakt på mailadressen nedenfor. Formålet er å belyse om ulike tilsyn og ansvarlige organer virkelig fører noe tilsyn -  og hvordan.  Dette er en Beta produksjon. Tilsynet.net og tilsynet.org er designet for å føre tilsyn med tilsynene..og andre aktuelle aktører. Altså publikums eget tilsyn. Vil du vite mer - vennligst kontakt: Tilsynet.net: MBONLINE@PROTONMAIL.COM
Besøk også www.tilsynet.org
MediaTipset Collector