VELKOMMEN TIL TILSYNET Her finner du ulike tilsyn og organisasjoner i Norge og områder som mangler tilsyn. Oversikten her er ikke komplett. Det er tilsyn for svært mange områder. Oversikten utvides over tid.   Du kan være med å føre tilsyn… Ta kontakt på mailadressen nedenfor. Formålet er å belyse om ulike tilsyn og ansvarlige organer virkelig fører noe tilsyn -  og hvordan.  Dette er en Beta produksjon. Tilsynet.net og tilsynet.org er designet for å føre tilsyn med tilsynene..og andre aktuelle aktører. Altså publikums eget tilsyn. Vil du vite mer - vennligst kontakt: Tilsynet.net: kontakt@tilsynet.net
Besøk også www.tilsynet.org
MediaTipset Collector PRESSMAN PRESSMAN Serviceområde for media